EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Siz değerli ziyaretçilerimize/müşterilerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin işlenmesi hususunda, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek üzere hazırladığımız KVKK politikalarımıza ilişkin bilgilendirme metni, bu yazımızın ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Lütfen işbu aydınlatılmış Onam Formunu imzalamadan önce www.emasas.com.tr adresli internet sitemizde ilan edilen KVKK politikamıza ilişkin bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz ve gerekli onayı veriniz.

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş. olarak, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için;

İsim, adres, telefon numarası, mail, (…) niteliğindeki Kişisel verilerinizi;
  • Ürün, hizmet ilgili olarak satış, pazarlama ve tanıtım amaçlı iletişim mesajları göndermek,
  • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin görüş ve şikâyetlerinizi tespit etmek,
  • Sizlere daha verimli ve iyi hizmet verebilmemiz için beğenilerinize, ziyaret ettiğiniz sayfalara, siparişlerinize ve şikâyetlerinize ilişkin raporlamaları oluşturmak,
  • İş/staj başvurularınıza ilişkin İnsan Kaynakları birimimizce gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi ve ileriki başvurular için değerlendirmek için makul bir süre için saklanması amaçlarıyla

Otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, basılı ya da elektronik ortamda toplanmasına, tamamen veya kısmen elde etmek, kaydetmek, depolamak, değiştirmek, güncellemek, periyodik olarak kontrol etmek, yeniden düzenlemek, sınıflandırmak, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen ve şirketimizin meşru menfaatleri için belirlenen süre kadar işlenmesine, akabinde mevzuatta belirlenen süre sonunda veya bu belirleme yoksa şirketin meşru menfaatinin gerektirdiği süre sonunda EMAS tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine

Özgür iradem ile ve hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay veriyorum.

İsim / Adres / Telefon / E-mail


Onay Veriyorum. / tarih / imza