Emas, teori ile pratiğin birlikte yoğrulmasının ülkenin geleceği için çok büyük bir önem taşıdığına inanmaktadır.

İlgili birimlerin kapasitelerine göre belirledikleri sayıda staj yapmakla yükümlü olan öğrencilere olanak tanımak ve başarılı öğrencileri bünyesine katmak temel amacı ile,
  • Üniversite,
  • Yüksekokul,
  • Teknik Lise,
  • Endüstri Meslek Lisesi

gibi kurumlarda öğrenim gören öğrencilere staj yapma olanağını vermektedir.

Lise stajı: EMAS’ta meslek lisesi stajyer başvuruları yaz döneminde kabul edilir ve okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilir. Departmanlardan gelen Talep ile departmanlar tarafından istenen öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günleri tespit edilir. Staj yapacak olan öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan en geç Eylül ayı eğitim - öğretim yılı başlangıç haftası içinde İnsan Kaynakları Bölümüne ulaştırılarak staj süreci başlatılır.

Üniversite stajı: Şirketimizde staj yapmak isteyen ve okulundan getireceği evrak ile staj yapma zorunluluğu bulunduğunu belgeleyen öğrenciler “Başvuru Formu” doldururlar. Öğrencilerin staj/bölüm tercihlerine göre başvuru formları değerlendirilir. Departmanlardan gelen öğrenci sayısı, aranan nitelikler ve staj dönemi tespit edilir. İlgili birimler verilebilecek proje bazlı çalışmaların içerikleri doğrultusunda belirledikleri kontenjana göre başvurular arasından seçim yaparlar. Staj dönemi Haziran-Eylül ayları arasındadır ve stajyerler, belirlenmiş staj başlangıç tarihlerinde stajlarına başlarlar.