Bu İş Başvuru Formu ile kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK Kanunu uyarınca işe alım amacıyla toplanmakta, işlenmekte, korunmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz Kişisel verilerinizin imhası için başvuru formumuzu doldurarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları’na teslim ediniz.
6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin EMAS A.Ş. tarafından toplanmasına, işlenmesine ilişkin EMAS A.Ş.’ye tarafımca sözlü ve yazılı muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

18.05.2024

KİŞİSEL BİLGİLER

Resmi Gazetenin 28713 No. 9.Madde C fıkrasına göre sağlık gözetimi kapsamında ve/veya işyeri hekiminin pozisyona uygunluğunuzu değerlendirebilmesi bakımından, iş ve toplum sağlığını koruma amaçlı soruları cevaplamaya açık rızanız varsa aşağıdaki bölümü doldurunuz

ÖĞRENİM DURUMUNUZ (LİSEDEN BAŞLAYARAK)

Okulun Adı Bölümü Yeri Yıllar

YABANCI DİLLER

Dil Anlama Yazma Konuşma

TAKİP EDİLEN SEMİNER, EĞİTİM VEYA SERTİFİKA PROGRAMLARI

Konusu Alınan Kurum Süresi

BİLGİSAYAR

Program Seviye

İŞ DENEYİMİ (EN SON ÇALIŞTIĞINIZ İŞ YERİNDEN BAŞLAYARAK YAZINIZ)

İş Yeri Adı Göreviniz Yıllar Ayrılış Nedeni

SOSYAL YAŞAM

EN SON İŞİNİZ

MESLEKİ HEDEFLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuat Kapsamında aydınlatmaları ve onamlarının tarafınızca alındığına dair kabul ve taahhüdünüz var ve buna dair sorumluluğu alıyor iseniz referanslarınızı lütfen altta belirtiniz.

REFERANSLAR

Adı Soyadı Şirketi Görev Ünvanı Telefon Numarası
İş Başvuru Formundaki beyanlarım doğru ve gerçeğe uygundur. Yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim, herhangi bir zamanda tespit edildiği takdirde bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, şirketinizdeki herhangi bir görevlendirmede işyeri çalışma yönetmeliklerine ve geleneklerine uymadığım takdirde EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİC AŞ tarafından işime son verilmesi karşısında da hiçbir hak ve tazminat talep etmeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.