Nitelikli insan kaynağı ile başarı ve gelişimin sağlanacağının bilincinde olarak, ilerlemeyi sürekli kılmak amacıyla, bütün çalışanlarımızın vizyonu geniş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen, gelişime ve yeniliğe açık çalışanlar olarak yetişmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Emas değerlerine sahip çıkanlarla, uzun soluklu çalışmayı prensip edinmiş olan şirketimize yeni katılacak çalışanlarımızın da aynı heyecanı duymaları ve yaşatmaları için var olan sistemleri geliştirmek ve sürekli iyileştirme çabası ile devamlılığını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
  • Şirket hedefleri doğrultusunda firma kurallarını benimsemiş,
  • Verilen işin her zaman en iyisini yapmaya çalışan,
  • Kendisini geliştirmek için her türlü fırsatı değerlendiren,
  • Firmasını sahiplenen nitelikli çalışanlardan oluşur.
  • Emas’ ta göreve yeni başlayan çalışanlarımızın işe ve şirkete uyumunu kolaylaştıran Oryantasyon programı oluşturulur ve uygulanır.
  • Çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak amacı ile şirket içi ve dışı eğitim ihtiyaçlarını belirlenir ve uygulanır.
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişmelerine olanak sağlayıp, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını arttırarak, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratılır.