EMAS, tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde, etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayarak, söz konusu Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 standartlarına tümüyle uyum sağlayacak ve bu standartların tüm gerekliliklerini kapsayacaktır.

EMAS için kalite; ürün kalitesi, firma kalitesi ve çalışan kalitesi olarak tanımlanır.

Ürün Kalitesi; ürünlerimizin günümüz rekabet koşullarında müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılaması demektir.

Firma Kalitesi; müşterilerine ve tüm çalışanlarına kaliteyi, firmanın girişinden başlayarak tüm safhalarında hissettirebilmektir. Firmada çalışmaktan mutlu olan personel, hizmetine ve ürününe güven duyan müşteriler ve dünyada tanınmaya başlayan EMAS markası da bunu göstermektedir.

Çalışan Kalitesi; firma kurallarına uyan, verilen işin her zaman iyisini yapmaya çalışan, kendisini geliştirmek için her türlü fırsatı değerlendiren ve firmasını sahiplenen insanların bulunması ile sağlanır.

Genel anlamda EMAS Entegre Yönetim Sistemi Politikası aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Elektronik - Elektroteknik - Otomotiv mamulleri üretiminde dünya şirketleri ile rekabet edebilecek düzeye gelmek, EMAS’ ı bir dünya markası yapmak,
 • Profesyonel bir kadroyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteden taviz vermeden, verimi, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak,
 • Uluslararası standartlara uygun üretim yapmak,
 • Tüm firma çalışanlarında Kalite ve Çevre bilincini geliştirmek, Bilgi Güvenliği Sisteminin önemini benimsetmek ve bir sonraki prosesin müşteri olarak algılanmasını sağlamak,
 • Çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışmak ve iş güvenliği kurallarına tam olarak uyulmasını sağlamak, bunun için modern yöntemlerden yararlanmak,
 • Çalışanların sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını arttırarak, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Müşterinin ürünü zamanında ve pazar fiyatlarına uygun olarak temin edebilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak.
 • Çevre Yönetim Sistemi gereksinimi olarak, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek, toplumu ve çevreyi korumak.
 • Enerji, Hammadde ve Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlamak.
 • Riskleri belirlemek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.
 • Uluslararası yönetmelik, tüzük, yasal ve diğer şartlara uygun Kalite, Çevre ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerini benimsemek ve etkinliğini sürekli geliştirmek.